how many units?

1 Shaikh ko current laga begum ne pocha kuch hua to nai?

Shaikh ne kaha mujhe kuch nai huwa bahir ja kar dekho units ktne gire hain.

No comments:

Post a Comment