Naakami

Kabhi na girna kamal nahi !
Gir kar sanbhal jana kamal ha.

Insan apni fatah say nahi balkay naakami say zayada siikhta ha.

No comments:

Post a Comment